Praktijk Ho-ning
Robijndijk 215
Roosendaal

06 23 775 307 | E-mail

Betalingsvoorwaarden

Betalingsvoorwaarden & klachtencommissie

Na de behandeling krijgt u een digitale afrekennota. Deze kunt u declareren bij uw zorgverzekeraar. De meeste zorgverzekeraars vergoeden (een deel van) de kosten, vanuit de aanvullende verzekering. Mijn advies is om bij uw zorgverzekeraar navraag te doen, hoeveel u vergoed krijgt. Ik ben aangesloten bij de NVA wat vaak een vereiste is om het consult bij de zorgverzekeraar vergoed te krijgen.

https://www.acupunctuur.nl/pages/vergoedingenoverzicht

Het bedrag op de door mij digitaal gestuurde afrekennota kunt u overmaken naar het rekeningnummer dat vermeld staat op de factuur. Indien u 24 uur van te voren uw afspraak afzegt, zal het consult niet in rekening worden gebracht.

In verband met de voor u gereserveerde tijd worden aanspraken waar u niet of te laat bent gekomen in rekening gebracht. Hiervoor geldt het verzuimtarief. Afzeggen valt onder " eigen verantwoordelijkheid", ongeacht de reden, dus ook bij ziekte, weers- en verkeersomstandigheden.

De tarieven zijn iets aangepast.

Met ingang van januari 2024 zijn dit de nieuwe tarieven

Tarieven:

1e consult acupunctuur: 67 euro
Vervolgbehandeling: 67 euro
Kort consult: 51 euro
Verzuimtarief: 51 euro

Acupunctuurbehandelingen zijn vrijgesteld van BTW.

Klachten over de behandeling

Mocht u klachten hebben met betrekking tot de behandeling, dan kunt u contact opnemen met de klachtencommissie Alternatieve Behandelwijzen (KAB) via de volgende link:

http://www.acupunctuur.nl/pages/belangrijke-adressen

Meer informatie over de klachtenprocedure en de geschillencommissie kunt u lezen op:

https://www.acupunctuur.nl/pages/klachtenprocedure